Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Teenuste hinnad

Kohatasu
Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.

1. jaanuarist 2016 on vanema osa määra suuruseks ühe lapse kohta 52,46 eurot kuus.
1. jaanuarist 2017 on vanema osa määra suuruseks ühe lapse kohta 57,34 eurot kuus.

    
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. 

Toidutasu
Toidupäeva maksumus:
 
sõimerühmas 1,70 eurot
3-6 aastaste rühmas 1,85 eurot
6-7 aastaste rühmas 2 eurot

Toiduteenust osutab Baltic Restaurants Estonia AS

 

Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 02.11.2016 12:21