Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Soodustused

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ulatuses ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust
Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
- lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikujärgne elukoht on Tallinn;
- perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetus
Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:
- lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
- perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
- Tallinna lastekodus elavatel lastel.

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumuse on lasteaedades erinev, selle otsustab lasteaia hoolekogu. Hoolekogu kinnitab ka toitlustamise toetuse saajad.

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

Soodustusi lasteaedades reguleerivad õigusaktid:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine (Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrus nr 9)

  • Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
  •  

  • Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis (Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 7)
  •  

    Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
    Viimati muudetud 16.11.2017 14:25