Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Delikaatsed isikuandmed

Isikuandmete töötlemine Priisle lasteaias

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Laste kooliks ettevalmistamine
Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
Laste kõneuuringud
Personali värbamine

Isikuandmete koosseis

Andmed laste kohta- lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend
Andmed lapsevanemate kohta- lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
Andmed töötajate kohta- töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse

Lapsed
Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad
Personal

Isikuandmete allikad

Lapsevanema avaldus
Arsti poolt väljastatud tervisetõend
Personali avaldused
Personali tervisekontrollitõend
Tallinna Haridusameti andmekogu
Haridust tõendavad dokumendid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

Tallinna Haridusamet
Eesti Hariduse Infosüsteem- EHIS
Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
Pedagoogid
Lasteaia hoolekogu
Nõustamiskomisjon
Uurimisorganid
Kohus
KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 17.12.2013 12:35