Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Teenuste hinnad

Kohatasu
Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.

1. jaanuarist 2020 on vanema osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.
    
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. 


Toidutasu

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast kõrgem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lapse toidu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud hind, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Tallinna Priisle Lasteaias on toidupäeva hind alates 1.jaanuarist 2020:

sõimerühmas                                    1.89, millest lapsevanem maksab 7 senti;
liitrühmas ja nooremas aiarühmas    2.14, millest lapsevanem maksab 12 senti;
vanemas aiarühmas                         2.25, millest lapsevanem maksab 23 senti.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toiduteenust Tallinna Priisle Lasteaias  osutab alates 1.jaanuarist 2020 AS Eesti Eine.

 

Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 01.09.2020 09:01