Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Õppeaasta eesmärgid

TEEMA -  “Hoia loodust ja loodus hoiab sind”

2022/23. õppeaasta aastaringi teemakuud on järgmised:

September - liikuvuse kuu, Oktoober – innovatsioonikuu, November – valgusekuu,

Detsember – toidukuu, Jaanuar - linnaruumi kuu, Veebruar - jäätmete kuu

Märts – kliimakuu, Aprill - elurikkuse kuu, Mai – looduskuu, Juuni - vee kuu

Juuli - mere kuu

  1.  Laps suhtub meid ümbritsevasse looduskeskkonda hoolivalt, hoiab loodust ja märkab selles toimuvaid muutusi.
  2.  Laps saab aru mõiste jäätmed tähendusest, oskab seda sõna kasutada. 
  3. Laps omab teadmisi keskkonda säästva käitumise, sh jäätmete hulga vähendamise ja jäätmete sorteerimise kohta.
  4. Laps teab, mis on tehiskeskkond. Oskab põhjendada selle vajalikkust ja märgata selles peituvaid ohtusid.
  5. Laps oskab kasutada lihtsamaid digi-ja robootikavahendeid. Tutvub läbi mängu lihtsamate programmeerimisvõtetega, mille tulemusena areneb lapse loovus, tähelepanelikkus, püsivus ja koostöövõime.
  6. Laps väärtustab eesti keele- ja kultuuritraditsioone, tunneb huvi lastekirjanduse vastu. Muu kodukeelega laps soovib suhelda eesti keeles.
  7. Õpetaja kasutab õppetegevuste läbiviimisel mängulisi tegevusi, mis toetavad lapse positiivse minapildi kujunemist ja koostööoskust. 
  8. Lapsevanem  on kaasatud nii õppe- kui ka rühmaväliste tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse, ühiste väärtuste kujundamisse.


 

 

Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 09.06.2023 14:39