Uudised Lasteaiast Emale-isale Huvitegevus Pildigalerii Kontakt Kasulikud lingid

Lasteaeda tulek


Lasteaiakohta saab taotleda  https://www.eesti.ee/est/ kaudu,  kõik toimingud tehakse e-keskkonnas.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Koha vastuvõtmise korral täidab lapsevanem avalduse ja saadab selle digiallkirjastatult direktor@priisle.edu.ee

 

Lehekülge haldab: Anne Orn, direktor. Tel: 6356 810, e-post: priisle@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 05.08.2022 09:03